W dniu 6 grudnia w naszej szkole odbył się Turniej Mikołajkowy „Dwóch Ogni”. W zawodach brali udział uczniowie klas IV ze szkół miasta Głogów, czyli SP 6, SP 9, SP 10 , SP 12 oraz dwie drużyny z SP 11. Zawody odbywały się w systemie gry „każdy z każdym„, obowiązywał regulamin ustalony przez organizatorów. Zespoły były ubrane w czapki mikołajowe, panowała miła świąteczna atmosfera. W meczu finałowym spotkały się reprezentacje klas SP 10 i SP 9. Ostatecznie po emocjonującej grze zwyciężyła reprezentacja SP 9. Organizatorzy i sędziowie wybrali najlepszą zawodniczkę turnieju z SP 10 Grigorowicz Maję oraz najlepszego zawodnika, którym został z SP 9 Raczkowski Leon. Rada Rodziców ufundowała dla wszystkich uczestników słodycze. Puchary dla drużyn oraz statuetki dla najlepszych zawodników turnieju jak również słodycze dla drużyn biorących udział w turnieju ufundował prezydent miasta Pan Rafael Rokaszewicz. Celem turnieju była popularyzowanie wśród młodzieży gier zespołowych oraz zabawa
w duchu rywalizacji fair play. Ideą tegorocznego turnieju było zintegrowanie środowiska klas 4 miasta Głogów poprzez zabawę sportową. Cele postawione przez organizatorów turnieju zostały zrealizowane,
a przyjazna atmosfera, w której odbyły się zawody zachęca do działań w celu organizacji tego typu imprez

Ze sportowym pozdrowieniem

Dorota Jagiełło

Więcej zdjęć na FB szkoły