Misja szkoły

Pomagamy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może – nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości”.

Janusz Korczak

OFERTA SZKOŁY:

Ilość miejsc max 50

Klasa 1a – ogólnodostępna

klasa 1b – innowacyjna

NOWOŚĆ!!! – KLASA INNOWACYJNA

W naszej szkole realizowany będzie program innowacji pedagogicznej „ENGLISH IS COOL” w klasie 1.

Nasi przyszli uczniowie mają szansę uczyć się języka angielskiego w rozszerzonej i uatrakcyjnionej formie już od 1 klasy.

Gwarantujemy pięć godziny języka angielskiego tygodniowo, w tym dwie godziny z podziałem na grupy.

Nauka w klasie innowacyjnej zapewni dzieciom doskonalenie umiejętności językowych.

Obok tradycyjnych metod nauczania znajdziemy czas na pracę w oparciu o materiał pozapodręcznikowy, atrakcyjny i dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów. Chcemy nawiązać współpracę ze szkołami językowymi w naszym mieście a w przyszłości też ze szkołami za zagranicą.                                          

By zmaksymalizować obecność języka w procesie nauczania w przyszłości chcemy dołożyć elementy języka angielskiego również na innych przedmiotach.

Wierzymy, że taki sposób nauczania pozwoli dzieciom nabrać umiejętności komunikacyjnych oraz rozbudzi chęci do dalszej nauki języka. Będzie również stanowić doskonałą bazę do dalszej nauki w klasach starszych, może oddziałach dwujęzycznych.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, to osoby empatyczne z wielką pasją i dużym zaangażowaniem do nauczania. W swojej pracy stawiają za najważniejszy cel nauczyć dzieci kreatywnego myślenia, rozwijania swoich pasji i wyrażania swojego zdania. 

Dają dzieciom możliwość rozwoju, przez udział w różnych kołach zainteresowań, konkursach, projektach edukacyjnych. W pracy stosują metody aktywizujące, stawiają na doświadczenia, pracę w grupach, obserwacje. Mają indywidualne podejście do ucznia. Każde dziecko jest dla nich ważne. Pokazują dzieciom jak odkrywać świat. Uczą zdrowego stylu życia. Zależy im, aby w dorosłym życiu nasi uczniowie byli mądrymi, uważnymi na świat i kreatywnymi ludźmi.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

Zajęcia na jedną zmianę

Naukę poprzez doświadczanie, eksperyment, interakcję i dialog

Dobrze wyposażone sale lekcyjne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Wycieczki oraz wyjazdy na „Białe szkoły” i  „Zielone szkoły”

Opiekę świetlicowa

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne

Bogatą bazę sportową

Naukę pływania w klasach 1-3 (basen SP10)

Naukę pływania w klasach 4-8 dla chętnych (basen SP12)

Wolontariat

Obiady gotowane w szkole