Wychowawcy klas 1 w roku szkolnym 2024/2025

Magdalena Przywara

Małgorzata Kosmatka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, to osoby empatyczne z wielką pasją i dużym zaangażowaniem do nauczania. W swojej pracy stawiają za najważniejszy cel nauczyć dzieci kreatywnego myślenia, rozwijania swoich pasji i wyrażania swojego zdania. 

Dają dzieciom możliwość rozwoju, przez udział w różnych kołach zainteresowań, konkursach, projektach edukacyjnych. W pracy stosują metody aktywizujące, stawiają na doświadczenia, pracę w grupach, obserwacje. Mają indywidualne podejście do ucznia. Każde dziecko jest dla nich ważne. Pokazują dzieciom jak odkrywać świat. Uczą zdrowego stylu życia. Zależy im, aby w dorosłym życiu nasi uczniowie byli mądrymi, uważnymi na świat i kreatywnymi ludźmi.