Wykaz nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie.

Dyrektor szkoły: Maria Grondalska

Wicedyrektor szkoły: Joanna Hassa-Jachimecka

Kierownik świetlicy:
Anna Zdebiak

Pedagog:
Agnieszka Abramowicz

Pedagog specjalny:
Jadwiga Bobowik

Psycholog:
Agnieszka Staniszewska-Cichowicz 

Logopeda:
Jadwiga Bobowik

Wychowawca świetlicy:
Anna Zdebiak
Malwina Rychta-Zielona
Małgorzata Grochowska
Magdalena Narowska
Marta Maj
Marta Taracińska

Nauczyciel bibliotekarz:
Ksenia Słowińska

Religia:
Anna Tłuczek

Edukacja wczesnoszkolna:
Ewa Dębska-Szylińczuk
Magdalena Twór
Anna Andrzejewska
Magdalena Przywara
Małgorzata Kosmatka

Język polski:
Małgorzata Lipnicka
Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska

Historia:
Waldemar Wróblewski

Język angielski:
Barbara Kubiak
Aneta Silniewicz

Język niemiecki:
Joanna Hassa-Jachimecka

Biologia:
Urszula Nowak-Manycz

Przyroda:
Anna Cywińska

Geografia:
Ewa Ewert

Fizyka:
Mariola Talkowska

Chemia:
Mirosława Różycka

Matematyka:
Mariola Rokaszewicz
Waldemar Wróblewski

Informatyka:
Sylwia Pajdzik
Waldemar Wróblewski

Muzyka:
Maria Grondalska

Plastyka:
Małgorzata Kałamajka

Wychowanie fizyczne:
Artur Garduła
Dorota Malinowska-Jagiełło
Sławomir Piech