Wszystkim laureatom, uczestnikom ich rodzicom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Radę Rodziców SP 11

Dziękujemy za wsparcie: Małgosia i Sylwia