Dziewczynka w pelerynce

„Szanowni Państwo,
 
Cogito Med, jako realizator wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego prowadzi wspólnie program pn. „Program polityki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz
zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa
dolnośląskiego”, dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat. 
 
Posiadamy wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii
i terapii, którzy będą współpracować ze szkołami podstawowymi
i ponadpodstawowymi  w celu wczesnej identyfikacji i pomocy dzieciom w
wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym.
 
Uruchomiony został specjalny numer telefonu – 800 805 600, pod którym
zgłosić mogą chęć uczestnictwa w programie rodzice/opiekunowie prawni,
zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukająca
pomocy.”

Dziewczynka w pelerynce