Obrazek zastępczy - ważne

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Stypendium przyznawane jest w oparciu o następujące kryteria:

  1. wyniki w nauce
  2. osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
  3. osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych, w wolontariacie.

Średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych (kl. VI – VIII) – nie może być niższa niż 5,00.

Średnia dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych (kl. II – III) – nie może być niższa niż 4,80.

Treść ustawy i wzory wniosków do pobrania:

Uchwała nr XIX/168/16 Rady Miejskiej w Głogowie, plik w formacie PDF, wielkość pliku 343KB

Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów – plik w formacie PDF, wielkość pliku 243KB

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/16, plik w formacie PDF – wielkość pliku 95KB

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/16, plik w formacie PDF – wielkość pliku 80KB

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/168/16, plik w formacie PDF – wielkość pliku 243KB