Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

Zajęcia obowiązkowe:

 • Zajęcia poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój zainteresowań.
 • Wycieczki edukacyjne, spotkania tematyczne. Czytelnictwo.
 • Zajęcia artystyczne (teatr, muzyka, tańce i śpiew).
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zajęcia rekreacyjne i terenowe; gry i zabawy.

Zabawy dowolne:

 • Zabawy tematyczne.
 • Zabawy w kącikach zainteresowań.
 • Zabawy ruchowe.
 • Zabawy ze śpiewem.
 • Gry i zabawy świetlicowe.
 • Rozrywki umysłowe.
 • Prace porządkowo – gospodarcze.

Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mają tu możliwość swobodnej zabawy, która nie tylko daje odprężenie i relaks po przebytych lekcjach ale też sprzyja nawiązaniu relacji między sobą. Dzieci w świetlicy spędzają mile czas, oczekując na swoich rodziców.

Hymn naszej świetlicy:

Lik do hymnu zamieszonego w serwisie YouTube