Dnia 9 lutego odbyły się zajęcia z językowo-muzyczne „I’m a little snowman”, których celem było kształtowanie kompetencji językowych, związanych z zimową tematyką. Zajęcia polegały przede wszystkim na takich działaniach, które wielozmysłowo zaangażują dzieci w zajęcia, tym samym wspierając proces przyswajania języka i zapamiętywania. Graliśmy więc w gry, ubieraliśmy bałwana, uczyliśmy się prostych rymowanek i śpiewaliśmy piosenki ilustrując ich tekst ruchem.

Na zakończenie dzieci wcieliły się w bałwanki poszukujące Pani Zimy. Przy dźwiękach „Galopu” Kabalewskiego wsiadły na konia i próbowały złapać chowającą się między choinkami Zimę. Po tej zabawie przeszliśmy do sedna zajęć: rozmawialiśmy o wrażeniach, jakie wywarła na dzieciach muzyka.

Wiecej zdjęć na FB strony!

Dzieci siedzące z Pania i słuchające