plakat angielski

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą uczestnikami Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny!”.

Celem projektu jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, ukazanie jego znaczenia we współczesnym świecie oraz rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi.

Zajęcia realizowane w ramach projektu odbywają się w czwartki w godz. 14.30 – 15.30, sala 21.

Koordynator – Aneta Silniewicz

Link do projektu:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest Fun-tastyczny”