Bajkowe czary mary w wykonaniu uczniów klasy 2a i 2b w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Angielski jest Fun-tastyczny