Gimnazjum – to w wielu krajach szkoła średnia ogólnokształcąca lub zawodowa, przygotowująca wychowanków do szkoły wyższej. W Polsce po 1948 roku “gimnazjum” zostało zastąpione szkołą stopnia licealnego.

Dzisiejsze polskie gimnazja nie mają więc, prócz nazwy, wiele wspólnego z wyżej wymienionymi. Legitymująca się krótką historią: są to szkoły nowego typu powstałe w wyniku reformy ustroju szkolnego
z 25.VII.1998 r. Gimnazjum to drugi obowiązkowy etap kształcenia po sześcioletniej szkole podstawowej.
w Głogowie otworzyło swoje podwoje dla uczniów

Uchwałą Rady Miasta z dnia 15 marca 1999roku. Założono Gimnazjum Miejskie Nr 5 i Szkołę Podstawową Nr 12, tworząc Zespół Szkół Nr 5 przy ul.Gomółki 43, który funkcjonował do 31 sierpnia 2000r.Gimnazjum Nr 5
Uchwałą z dnia 22 lutego 2000r. Rada Miasta rozwiązała Zespół Szkół Nr 5 z dniem 31 sierpnia 2000 r. Z dniem 1września 2000r. zmieniła siedzibę Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Głogowie z ul. Gomółki 43 na ul.Gwiaździstą 2. Po „wielkiej przeprowadzce” rozpoczęliśmy naukę w nowym budynku.
W październiku 2010r. odbyło się uroczyste nadanie imienia Polskich Olimijczyków.

Dążymy do tego, aby cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice i nauczyciele współpracowali ze sobą i cenili takie wartości, jak:
[su_list icon=”icon: check”]

 • szacunek dla drugiego człowieka,
 • uczciwość,
 • kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • mądrość,
 • tolerancja,
 • przyjaźń,
 • sprawiedliwość.

[/su_list]
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum nr 5 od 1 września 1999roku była Pani Zofia Sztangret.

Od 1 września 2007roku funkcję tę pełni Pani Alina Baranowicz.

Nasza szkoła to nie tylko sale lekcyjne. Oddajemy do dyspozycji uczniów:
[su_list icon=”icon: check”]

 • salę językową,
 • dwie sale komputerowe,
 • dużą salę gimnastyczną,
 • boiska szkolne,
 • bibliotekę z czytelnią wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu,
 • gabinet pielęgniarki,
 • stołówkę,
 • pomieszczenie do tenisa stołowego.

[/su_list]
Stwarzamy możliwości rozwijania różnorodnych zainteresowań przedmiotowych, artystycznych, sportowych w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Uczulamy młodzież na los i potrzeby drugiego człowieka, prowadząc Szkolne Koło Wolontariuszy oraz organizując akcje charytatywne.Uczniowie naszego gimnazjum odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach.
Każda szkoła powinna stawiać sobie cele i zadania, aby poprawiać system nauczania i dbać o dobro ucznia.

Nasze gimnazjum postanawia, że będzie:
[su_list icon=”icon: check”]

 • towarzyszyć uczniowi na drodze jego wszechstronnego rozwoju,
 • wprowadzać go w świat wiedzy naukowej,
 • wdrażać do samodzielności i poczucia odpowiedzialności,
 • zapewniać klimat życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
 • skutecznie zapobiegać agresji, przemocy i uzależnieniom

[/su_list]