#LaboratoriumPrzyszłości

W dniu 24 października 2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów w Gminie Miejskiej Głogów”, w celu rozwijania społeczeństwa informatycznego, o charakterze integracyjnym z udziałem uczniów szkół podstawowych.

Warsztaty prowadziła p. Sylwia Pajdzik nauczyciel informatyki i techniki w naszej szkole, na sprzęcie zakupionym z programu Laboratoria Przyszłości.