11 dni x 6,00zł = 66zł

płatne do 8.01.2024 – w przypadku odpisów proszę kwotę uzgodnić z p. intendent tel. 76-72-65-625 wew. 33 

Obiady 2.01.2024 – 31.01.2024 w tym ferie zimowe 15-26.01.2024

nr konta Bank BNP PARIBAS 17 2030 0045 1110 0000 0193 1360 

tytuł wpłaty imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc