Codziennie budujmy między sobą mosty, nie mury

Obrazek z hasłem o depresji