Świetlica – informacje dla rodziców

KONKURS PLASTYCZNY  „ŚWIAT OWADÓW”

Znalezione obrazy dla zapytania owady z recyklingu grafikaŚwietlica przy SP 10 w Głogowie organizuje konkurs plastyczny pt: „Świat Owadów”. W konkursie mogą wsiąść udział prace wykonane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie przez dziecko. Technika dowolna, wykorzystując materiały pochodzące z segregacji odpadów. Termin do 21 maja 2018 do świetlicy szkolnej. Prace podpisane z tyłu ołówkiem.

 

OGŁOSZENIE !

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów oraz obecnych uczniów klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie proszeni są

o złożenie druku zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

w terminie od 09.03.2018 do  30.03.2018r. [*]

Druki zgłoszeń dostępne są na stronie:

oraz w świetlicy i  sekretariacie SP nr 11.

ZGODNIE Z REGULAMINEM ŚWIETLICY DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY O AKTUALNYM ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW).

[*] Warunkiem przyjęcia dziecka na świetlicę szkolną jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego.

 

KONKURS „KOLOROWE POKŁADY WARTOŚCI”

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez KGHM Polska Miedź S.A.. Konkurs ma rangę wojewódzkiego. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej związanej z działalnością KGHM oraz prezentują jedną z wartości : odpowiedzialność, współdziałanie, bezpieczeństwo, zorientowanie na wyniki i odwaga. Praca musi zawierać odniesienie do działalności KGHM i przynajmniej jednej ww. wartości. Praca w formie rysunku wykonanego własnoręcznie(wykluczona grafika komputerowa) w dowolnej technice, format min. A4, kolorowa. Termin dostarczania prac 15.05.2018 r.

 

KONKURS PLASTYCZNY „WSZYSTKO GRA”

Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Wszystko gra”. Motywem przewodnim pracy powinny być: instrumenty, ich przeznaczenie, dźwięk. Prace mogą być wykonane w dowolnej formie i technice plastycznej  na płaszczyźnie jako rysunek (np. tuszem, ołówkiem, węglem, pastelami) lub z wykorzystaniem technik przestrzennych (np. instalacje z wykorzystaniem np. tworzyw sztucznych, drewna, tkanin, włóczki, papieru, rzeźby w gipsie, plastelinie, modelinie). Termin dostarczania prac do świetlicy szkolnej: 09.04.2018. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie „Muzykolandia”.

 

IV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

Świetlica przy SP7 w Głogowie zaprasza wszystkie dzieci, które uczęszczają na świetlicę szkolną do wzięcia udziału w konkursie.Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A5 (A4 złożone na pół), może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy.  Każda kartka powinna zawierać (imię i nazwisko, klasę, ołówkiem z tyłu kartki). W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualne. Prace należy dostarczyć do świetlicy do dnia 09.03.2018 r. – piątek.

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚWIETLICNA PALMĘ WIELKANOCNĄ ORGANIZOWANY PRZEZ SP 3 W GŁOGOWIE

Uczestnicy konkursu mają wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne i wykonane ze sztucznych, gotowych materiałów i elementów ozdobnych. Termin dostarczania prac: 12.03.2018 r. (poniedziałek) do świetlicy szkolnej SP 11.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE:

•  Zajęcia poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój zainteresowań.
•  Wycieczki edukacyjne, spotkania tematyczne. Czytelnictwo.
•  Zajęcia artystyczne (teatr, muzyka, tańce i śpiew).
•  Zajęcia plastyczno – techniczne.
•  Zajęcia rekreacyjne i terenowe; gry i zabawy.

ZABAWY DOWOLNE:

•   Zabawy tematyczne.
•   Zabawy w kącikach zainteresowań.
•   Zabawy ruchowe.
•   Zabawy ze śpiewem.
•   Gry i zabawy świetlicowe.
•   Rozrywki umysłowe.
•   Prace porządkowo – gospodarcze.

Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mają tu możliwość swobodnej zabawy, która nie tylko daje odprężenie i relaks po przebytych lekcjach ale też sprzyja nawiązaniu relacji między sobą. Dzieci w świetlicy spędzają mile czas, oczekując na swoich rodziców.

HYMN NASZEJ ŚWIETLICY

ZAGADNIENIA OMAWIANA NA ZEBRANIU Z RODZICAMI DNIA 07.09.2017 R.

• Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej.
• Przedstawienie ramowego rozkładu dnia pracy świetlicy.
• Przedstawienie zajęć obowiązujących i dowolnych na świetlicy.
• Przedstawienie działań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
• Zapoznanie rodziców z procedurami odbierania dzieci ze szkoły oraz regulaminem świetlicy.
• Omówienie zasad wychodzenia dzieci do domu.
• Obowiązkowa wyprawka z materiałami do zajęć plastycznych (do końca września).
• Sprawy różne.

TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZOWANA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018