Rekrutacja

Rekrutacja

Przypominamy, że w związku z zaistniałą sytuacją  termin rekrutacji do szkół został przedłużony do 15 kwietnia 2020r. Nastąpiły również zasady składania wniosków rekrutacyjnych.

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

Ze względu na obowiązujący stan  epidemii, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf  lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do szkoły podstawowej pierwszego wyboru sekretariat@sp11.glogow.pl

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.