Rada Rodziców SP 11

Uprzejmie informuję, że zmianie ulega numer konta bankowego Rady Rodziców. Od dnia 27 listopada 2020 roku proszę dokonywać wpłat na poniższy rachunek

BNP PARIBAS
40 1600 1462 1869 4477 1000 0001

Przewodnicząca Rady Rodziców
Joanna Semmler

Zarządzenia z październikowego posiedzenia RR
1. Dobrowolna minimalna składka na RR wynosi w roku szkolnym 2020/2021 50 zł na każde dziecko (nie uwzględniono ulg)
2. Termin wpłat, który będzie decydować o procentowym zwrocie dla klas to 31 grudzień 2020 r.
3. Wpłat można dokonywać na dotychczasowy nr konta bankowego Rady Rodziców tj. BNPPL Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie. 32 1600 1462 1888 3317 4000 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa. Ponadto można wpłacać gotówką bezpośrednio do skarbnika RR lub zbierać do wychowawców klas i wówczas zbiorowo wpłacić na konto lub przekazać Radzie poprzez sekretariat szkoły. W każdym przypadku przy zbieraniu gotówki proszę o dołączenie do pieniędzy listy z wykazem imion i nazwisk dzieci wpłacających i zaznaczenie z której klasy.
W przypadku ewentualnej zmiany konta bankowego poinformujemy Państwa o tym fakcie.
4. Proszę o przekazanie powyższych informacji trójkom klasowym i zachęcanie wszystkich rodziców do wpłat.
5. Rada Rodziców zaplanowała swoje zebrania na każdy pierwszy wtorek każdego miesiąca. Z tego względu proszę o składanie swoich wniosków do RR przed planowanymi terminami zebrań. W przypadku, gdyby w pierwszy wtorek miesiąca wypadało święto lub dyrektorski dzień wolny, wówczas terminem zebrania będzie drugi wtorek miesiąca. Odpowiedzi na złożone wnioski będą do odebrania w sekretariacie szkoły.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań kontakt do mnie:
tel. 500-757-147 lub poprzez edziennik.

Życzę Państwu i sobie licznych wpłat i udanej współpracy.

Pozdrawiam serdecznie
Joanna Semmler (2a)