Nauczyciele

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W GŁOGOWIE

 DYREKTOR

Alina Baranowicz

WICEDYREKTORZY

Joanna Sołtysik

Agnieszka Abramowicz

 NAUCZYCIELE:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Ewa Dębska – Szylińczuk

Barbara Król

Magdalena Przywara

Magdalena Twór

ŚWIETLICA SZKOLNA

Małgorzata Grochowska – kierownik

Marta Chrząstowska

Malwina Rychta

LOGOPEDA

Anna Hryniewiecka

JĘZYK POLSKI

Marzena Fahner

Małgorzata Lipnicka

Ewa Dorocińska – Dyduk

Agnieszka Wilczyńska – Urbanowska

Dorota Stankunowicz – Cholewa

MATEMATYKA

Ewa Popielarz

Joanna Sołtysik

Mariola Rokaszewicz

Magdalena Szczyszczaj

Paweł Żarski

JĘZYK ANGIELSKI

Agnieszka Naskręt

Beata De Vall

Aneta Silniewicz

Joanna Ujazdowwska

Barbara Kubiak

Ewa Jezierska-Woźniak

JĘZYK NIEMIECKI

Alina Sanecka – Popis

Lucyna Rohde

Ewa Bąk

Joanna Hassa – Jachimecka

Olga Mysłowska

 HISTORIA

Alina Baranowicz

Wiesława Petecka

Waldemar Wróblewski

 GEOGRAFIA 

Marzena Budnik

Ewa Ewert

 WOS

Iwona Rogowska

Ewa Ewert

Joanna Hassa – Jachimecka

 FIZYKA

Mariola Talkowska

Alicja Lisiecka

 CHEMIA

Mirosława Różycka

Joanna Raszkiewicz – Mliczek

 BIOLOGIA

Anna Jażło

Urszula Nowak – Manycz

 EDUKACJA DLA  BEZPIECZEŃSTWA

Urszula Nowak – Manycz

 INFORMATYKA

Waldemar Wróblewski

Dominik Kujawa

Łukasz Cirko

Sylwia Pajdzik

 TECHNIKA

Sylwia Pajdzik

Olga Mysłowska

 PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE / zajęcia rozwijające kreatywność 

Małgorzata Kałamajka

 MUZYKA

Izabela Barnaś

 WDŻ

Wiesława Petecka

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Julita Karwecka

Dorota Malinowska – Jagiełło

Elżbieta Przybysz

Jolanta Grubecka – Rozkocha

Damian Naskręt

Mirosław Słowik

Krzysztof Gdakowicz

Witold Masny

Sławoimir Piech

Artur Garduła

 RELIGIA

Anna Tłuczek

Andrzej Kajetanek

Marcin Woźniak

Doradztwo zawodowe

Barbara Kubiak

Bibliotekarz

Ksenia Słowińska