Zebranie rodziców dzieci świetlicowych!!!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie na zebranie w poniedziałek 31.08.2020 r. w godzinach 13.00-16.00 rodziców dzieci świetlicowych klas I-III i IV. Obecność na ww zebraniu jest obowiązkowa z uwagi na konieczność dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów świetlicowych, które zostały Państwu wysłane emailem i/lub przez e-dziennik. Rodzic w wybranej przez siebie godzinie od 13.00-16.00 przychodzi  z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami, zachowując przy tym wymagania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEN (maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu).

Wchodzą Państwo głównym wejściem szkoły do sal  na parterze po prawej stronie:

Klasy 1 – sala nr 15
Klasy 2  – sala nr 6
Klasy 3 i 4  – sala nr 8

Ważne! Zapraszamy na zebranie jednego z rodziców/opiekuna prawnego.

Wychowawcy świetlicy