Zapisy na świetlicę

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów oraz obecnych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie proszeni są:

o złożenie druku zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny  2021/2022

w terminie od 01.03.2021 do  31.03.2021 r.

Wypełnione, podpisane zgłoszenie do świetlicy włożone do koperty, wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych, proszę dostarczyć do szkoły.