WYJŚCIE NA CMENTARZ

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej 31 października, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, wybrali się na cmentarz. Dzieci zapaliły symboliczne znicze pod pomnikiem Nieznanych Żołnierzy oraz pod Krzyżem. Uczniowie uczą się należytego odnoszenia do historii oraz osób zmarłych.

red. E. Dębska-Szylińczuk