“Wiosenne spotkanie z poezją Agnieszki Frączek”

13 maja uczennica klasy 1b Hanna D. brała udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Konkurs nosił nazwę: „Wiosenne spotkanie z poezją Agnieszki Frączek”. Skierowany był do uczniów klas I-III. Konkurs poprzez formę recytacji miał na celu popularyzację twórczości Agnieszki Frączek, rozwijać uzdolnienia twórcze, doskonalić umiejętności recytatorskie, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji polskiej oraz upowszechniać kulturę żywego słowa wśród dzieci. Hania zaprezentowała wiersz pt. „Dama”. To był pierwszy udział naszej uczennicy w konkursie recytatorskim. Choć nie udało się Hani stanąć na podium to i tak godnie reprezentowała naszą szkołę.

 

Red. Ksenia Słowińska