WAŻNA INFORMACJA ODNOŚNIE OBIADÓW

Informujemy, iż obiady w szkole będą od dnia 10 maja.

Prosimy, aby w dniach od 4 do 6 maja wszyscy rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na obiady skontaktowali się

z Panią Justyną Gabrysz – Intendent w godzinach 800-1300,

w celu ustalenia kwoty (odliczenia z wcześniejszych wpłat), którą należy będzie wpłacić za obiady w miesiącu maju.