Turniej Ekologiczny w SP 7

W dniu 6.11.2019 r. odbył się 25 Turniej Ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 7 w Głogowie. Śmiechu i zabawy było co niemiara. Dzieci miały różne zadania do wykonania m.in. rozwiązać krzyżówki, przeczytać tekst ze zrozumieniem i odpowiedzieć na pytanie. Największym zainteresowaniem natomiast cieszyły się ćwiczenia sportowe – rzut woreczkiem do celu i wykonanie ruchomego wiatraka.