Szkolny czas w klasie 3A

Powrót do szkoły okazał się dużą radością dla dzieci. Wspólnie spędzają czas w szkole, tworząc  ciekawe prace oraz poszerzając swoją wiedzę na temat otaczającego świata i kształtują umiejętności matematyczne w czasie zajęć praktycznych. Dużą radość sprawiały im wyjścia i zabawy na boisku szkolnym. Każde dziecko uwielbia się ruszać i bawić z rówieśnikami. Oczywiście w czasie zabaw i nauki dbamy o bezpieczeństwo i przestrzegamy reżimu sanitarnego.

red. M. Przywara