Konkurs świetlicowy „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

Zapraszamy do udziału w VI Powiatowym Konkursie Plastycznym dzieci świetlicowe klas I-III:

Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A5 (A4 złożone na pół), która może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie. Prace należy dostarczyć do Świetlicy Szkolnej SP 11 do dnia 20.03.2020. Uczestnicy, zgłaszając się do konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku prac oraz własnego imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie na stronie internetowej świetlicy przy SP7.