Świetlicowy festiwal nauki

 W każdym dziecku tkwi dusza wielkiego odkrywcy i naukowca. Świetliczaki z naszej szkoły zamienili się w chemików i przeprowadzali eksperymenty. Przy okazji dzieci rozwijały umiejętność krytycznego myślenia, wytrwałość, koncentracji uwagi, oraz spostrzegawczość. Eksperymentowanie wzbogaca dziecięce umiejętności, kształtuje charakter, ujawnia zdolności i predyspozycje, a także rozwija inteligencję.