Stypendium Prezydenta Miasta

Wnioski na stypendium Prezydenta Miasta za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 zostaną przekazane uczniom w dniu rozdania świadectw szkolnych 26.06.2020

Wypełnione przez rodziców wnioski należy zwrócić do szkoły do dnia 31.07.2020

Zakończenie roku szkolnego dla klas VII i VIII  nastąpi 26.06.2020 według określonego planu organizacyjnego. O szczegółach informują wychowawcy klas.