Sprzątanie Świata – Głogów 2019

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.  Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej po raz kolejny wzięli udział w tej akcji. W tym roku odbyła się ona pod hasłem “NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”.

red. B. Król