SOS UKRAINA

Nasza szkoła bierze udział w akcji SOS UKRAINA organizowanej przez Polską
Akcję Humanitarną. Dlatego też zorganizowaliśmy kiermasz, w trakcie którego
sprzedawaliśmy ciasta. Dochód z imprezy w całości został wpłacony na konto PAH.
Dzięki zaangażowaniu rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zebraliśmy
962 złote.
Serdecznie dziękujemy!! Każda zebrana złotówka przyczyni się do zorganizowania
pomocy mieszkańcom Ukrainy!