Sejmik Ekologiczny

24 października 2019r.  odbył się w naszej szkole Sejmik Ekologiczny,  podczas którego  poruszono tematy związane z ochroną środowiska  w Polsce i na  świecie. Zwrócono też uwagę na  problemy zwierząt  bezdomnych,hodowlanych czy laboratoryjnych.

Sejmik urozmaicono częścią  artystyczną – inscenizacją, recytowaniem wierszy  oraz  pokazem  czworonożnych pupili. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom z klas : 7A, 7G , 8A i 8F.

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,FB3FE3E6B5C1C977C148988A0B97B491E79E623E#/

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,8B729E96C80DDB740734F8D940ABB73CD56B251F#/

rganizator -Dorota Stankunowicz

Zdjęcia -Miłosz Gołuński , kl.7 G