Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się 1 września o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uroczystość będzie miała miejsce w budynku szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Klasy I – III spotykają się w holu na łączniku szkoły.

Na uroczystość szkolną zapraszamy jednego opiekuna z uczniem klas pierwszych, natomiast uczniowie klas drugich i trzecich przychodzą sami. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się pasowanie uczniów klas pierwszych. Prosimy wchodzić wejściem po schodach od strony basenu – tam, gdzie odbyło się zakończenie roku szkolnego. Po zakończonej uroczystości zapraszamy rodziców klas pierwszych wraz z dziećmi na spotkanie z wychowawcą klasy.

Klasy IV – VIII spotykają się na korytarzu głównym na parterze szkoły i wraz z wychowawcami udają się do swoich klas. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą bez opiekunów.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych oraz zachowaniu dystansu co najmniej

1,5 metra.