ROBOTY

W ubiegłym tygodniu świetliczaki o wynalazkach rozmawiali,
tydzień o wynalazcach ciekawe historie słuchali.
Zapoznali się z historią wynalazków –
od ognia po lampę od noża do kombajna.
Na ostatnich zajęciach świetliczaki sami w konstruktorów się przeobrazili,
roboty z surowców wtórnych zrobili.
Na korytarzu brygada cała pięknie się prezentuje,
i dzieci na przerwach pilnuje.

Opracowanie i zdjęcia: W-cy świetlicy