Rekrutacja- ważny komunikat

W związku z wieloma pytaniami rodziców wynikających z zamieszczonych przez placówki błędnych informacji dot. rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 (moduł Formico i Elemento), zamieszczamy aktualny i rzetelny komunikat w tej sprawie.

Rekrutacja nie została przerwana, ani zamknięta, a jedynie zostało zawieszone przyjmowanie wniosków w formie papierowej (czyli potwierdzanie wniosków w systemie przez placówki) ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wynikających z zagrożenia COVID-19, a więc również ich zamknięcie od dnia 16.03.2020

Rekrutacja zostanie przedłużona o co najmniej dwa tygodnie – terminarze oraz zasady naboru zostaną odpowiednio dostosowane i zmienione w przyszłym tygodniu.