Rekrutacja uczniów 2019/2020 Terminy egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów

WAŻNE!!!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum otrzymali w szkole ulotki z informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Sami uczniowie są informowani na bieżąco w szkole. Prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły w zakładce „Info dla rodziców”.