REKRUTACJA

Gmina Miejska Głogów informuje, że w lutym br. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do  publicznych szkół podstawowych – moduł Elemento – na rok szkolny 2022/2023.

Przyjmowanie wniosków: od 11 lutego od godz. 9:00 do 11 marca do godz. 15:00.

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 11 lutego od godz. 9:00 do 15 marca do godz. 15:00.

Zasady składania wniosków rekrutacyjnych:

Ze względu na panującą sytuację związana z COVID-19, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie PDF lub jego zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail) na adres sekretariat@sp11.glogow.pl

Wniosek rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dyrektor „szkoły pierwszego wyboru” lub osoba przez niego upoważniona, przed zatwierdzeniem podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we wniosku rekrutacyjnym.

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału wniosku rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez dyrektora placówki.

Terminarzem oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dostępne są pod adresem: http://www.miasto.glogow.org/miasto/index.php/e-rekrutacja lub w zakładce dla rodzica po zalogowaniu się do modułu Elemento (od 11 lutego 2022 r.).

Do pobrania

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną :