Rejs edukacyjno-turystyczny statkiem “Laguna” po Odrze

 18.10.2019 roku Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Głogów pt.”Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach” zorganizowało dla uczniów szkół głogowskich, którzy przygotowują się do konkursu “Głogów moje miasto” rejs edukacyjno- turystyczny statkiem “Laguna” po Odrze.
Wśród zebranych nie zabrakło naszych uczniów, którzy z zainteresowaniem słuchali prelegentów przewodników, dzielących się swoją wiedzą na temat wielowiekowych związków Ziemi Głogowskiej z rzeką Odrą, znaczeniem obronnym, gospodarczym i turystycznym oraz walorami przyrodniczymi.
Rejs umożliwił uczniom poznanie bogactwa i uroków przyrody oraz poszerzył wiedzę na temat historii naszego miasta.