Rada Rodziców

 Z przyczyn formalno-prawnych wpłaty na konto na rzecz Rady Rodziców ( 40 1600 1462 1869 4477 1000 0001) mogły być dokonywane jedynie do 15 listopada 2021r. Po tym czasie konto zostanie zamknięte. Pozostanie jedynie gotówkowa forma wpłat.

Katarzyna Patyk – Przewodnicząca Rady Rodziców