Projekt szkolny„ Christmas card exchanging”

Od dnia 20.11.2019 do 05.12.2019 na zajęciach plastycznych i językowych w naszej szkole realizowany był projekt polsko-portugalski„ Christmas card exchanging”.
Koordynator akcji p. Joanna Ujazdowska nawiązała współpracę z p. Filipe Rocha nauczycielem szkoły w Portugalii.
Efektem ich działań jest wspólny projekt szkoły podstawowej nr 11 i szkoły podstawowej w Portugalii.
Podczas zajęć plastycznych uczniowie samodzielnie przygotowywali kartki świąteczne, a na zajęciach językowych dołączali do nich życzenia w języku angielskim.
Uczniowie klasy 7d na lekcji języka angielskiego przygotowali również przewodnik po Bożym Narodzeniu w Polsce, gdzie zawarli informacje o tradycyjnych daniach wigilijnych wraz z przepisem, tekst polskiej kolędy w języku angielskim, tradycję chodzenia na Pasterkę i czekania na pierwszą gwiazdkę przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej.
Uczniowie dołączyli również swoje listy w których się przedstawili, opisali swoje zainteresowania i codzienne życie, a ich portugalscy rówieśnicy na nie odpowiedzą.
Teraz prace zostaną odpowiednio spakowane i przesłane do uczniów szkoły w Portugalii.

Z kartek. Które napłyną do nas zostanie utworzona galeria przy głównym wejściu szkoły.
Zamysł i cele akcji są szerokie i obejmują m.in.
– pozyskanie kolegów/koleżanek z innego kraju w celu wymiany korespondencji i poszerzania wiedzy językowej
– zapoznanie się z bożonarodzeniowymi tradycjami i obchodami w innych krajach
– interdyscyplinarne podejście do tematu tradycji i obrzędów świątecznych.
Z akcję odpowiedzialne są: p. Joanna Ujazdowska i p. Sylwia Pajdzik