Prace porządkowe u św. Jakuba i żywa lekcja historii z ks. Stanisławem Czerwińskim

Podczas wyprawy do Jakubowa uczniowie klasy 5a i 8a wykonali kawał dobrej roboty. Uporządkowali teren zielony u wejścia do figury świętego, wysprzątali schody, oczyścili oszkloną część zabudowy studni i odsłonili spod warstwy opadających liści kamienny plac przy źródle. Na zakończenie prac uczestnicy wysłuchali interesującej historii dotyczącej postaci św. Jakuba oraz wspólnie z ks. Stanisławem Czerwińskim odmówili modlitwę w intencji uczniów SP11 i ich rodzin.

Wyjazd do Jakubowa wsparła firma PKS Intertrans.