POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

26  czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów.  Tegoroczne wręczenie świadectw oraz nagród dla wyróżniających się uczniów miało kameralny charakter, jednak nie brakowało wyjątkowej atmosfery, a także chwil wzruszeń. Klasę ósmą ukończyło 169 uczniów, a wśród nich 38 odebrało świadectwa z czerwonym paskiem. Wielu zostało uhonorowanych dyplomami, nagrodami rzeczowymi i medalami za sukcesy w konkursach, zawodach sportowych oraz działalność społeczną. Zasłużone słowa uznania i gratulacje otrzymali również rodzice, którzy angażowali się w działania na rzecz szkoły i byli ogromnym wsparciem podczas organizowania zdalnego nauczania.

Wszystkim absolwentom życzymy pomyślnej rekrutacji do wybranych szkół oraz bezpiecznych, zdrowych i radosnych wakacji.

Podążajcie za swoją ciekawością i marzeniami, realizujcie ambitne plany  i bądźcie szczęśliwi!