Powrót uczniów do szkoły

W związku z powrotem uczniów do szkoły w dniu 17 maja 2021r. Informujemy Państwa o obowiązujących w szkole zasadach w zakresie organizacji procesu nauczania i zachowania reżimu sanitarnego.

Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w trybie STACJONARNYM (każdego dnia zgodnie planem lekcji w wyznaczonej- stałej sali lekcyjnej); decyzję podjął dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu oraz Organu Prowadzącego.

Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wg. następującego planu:

klasy 1 – 3 ( wejście od strony sali gimnastycznej),

klasy 4, 7 i 8 ( wejście główne do szatni)

– przypominamy o konieczności używania maseczek ochronnych w częściach wspólnych szkoły ( np. korytarze ).