POMAGAMY UKRAINIE!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi

św. Jan Paweł II

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc!

Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy sporą ilość środków higieny, środków czystości,
żywności i artykułów dla dzieci. Część zebranych darów będzie do dyspozycji mieszkańców Ukrainy,
którzy uciekając przed konfliktem zbrojnym znaleźli (i znajdą w najbliższym czasie)
schronienie na terenie naszego miasta. Reszta darów zostanie przekazana do punktu zbiórki, skąd trafi do
potrzebujących na Ukrainie.
Pamiętaliśmy również o zwierzętach – one też cierpią w wyniku toczącego się konfliktu
zbrojnego. Pomysłodawczynią i koordynatorem zbiórki karmy dla zwierząt była uczennica klasy 8 –
Martyna Juźwiak. We współpracy z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt zebraną karmę
przekazano do transportu na Ukrainę.

Jeszcze raz dziękujemy! JESTEŚCIE WIELCY!