PIKNIK EDUKACYJNY

12 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Piknik Edukacyjny, który był podsumowaniem projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”.  Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie i nauczyciele, uczestniczący w projekcie.  Piknik miał typowo naukowy charakter – uczniowie wykonywali ciekawe doświadczenia i rozwiązywali zadania z wykorzystaniem aplikacji Corinth.  Miłym akcentem na zakończenie zajęć był poczęstunek dla wszystkich uczestników.