Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które miały na celu zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi. Dzieci nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Wysłuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. zakrztuszenia, utraty przytomności czy krwotoku. Zgromadzoną wiedzę będą mogły wykorzystać w przyszłości przychodząc z pomocą koledze lub najbliższym z rodziny. Serdeczne podziękowania za przeprowadzenie ciekawych zajęć dla Pana Tomasza Wijatkowskiego.