ŚLUBOWANIE PIERWSZYCH KLAS

15 października odbyła się uroczystość pasowania uczniów pierwszych klas. Dzieci doskonale wykonały wszystkie zadania, które miały do wykonania: pięknie i odważnie prezentowały wierszyki, piosenki, oraz rozwiązywały zagadki.

Następnie złożyły ślubowanie do tekstu:

„Czy ślubujecie być pilnymi i wzorowymi uczniami?

– Ślubujemy!

Czy ślubujecie należycie wypełniać obowiązki ucznia?

– Ślubujemy!

Czy przyrzekacie pomagać słabszym i młodszym od siebie?

– Ślubujemy!”

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Alina Baranowicz dokonała pasowania każdego dziecka na ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków.

red. B. Król