Pasowanie na Świetliczaka

W dniu 19 października w naszej świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy szkolnej. Aby dostać się do grona Świetliczaków, uczniowie zostali poddani sprawdzianowi gotowości
świetlicowej. Na zakończenie złożyli uroczystą przysięgę oraz zaśpiewali hymn świetlicy. Na pamiątkę uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali legitymacje świetliczaka wraz ze swoim odciskiem palca, który również złożyli w pamiątkowej Księdze Świetlicy Szkolnej oraz słodkie
upominki. Wszystkim nowym Świetliczakom życzymy dużo sukcesów w nauce oraz wspaniałej zabawy w świetlicy szkolnej.