Pasowanie na świetliczaka

W dniu 8 października w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”.

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy szkolnej.
Aby dostać się do grona Świetliczaków, uczniowie zostali poddani sprawdzianowi gotowości świetlicowej. Na zakończenie złożyli uroczystą przysięgę i zaśpiewali hymn świetlicy oraz własnoręcznie złożyli podpis swoim kciukiem.
Na pamiątkę uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy.
Wszystkim nowym Świetliczakom życzymy dużo sukcesów w nauce oraz wspaniałej zabawy
w świetlicy szkolnej.