Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Spojrzeć prawdzie w oczy” dla uczniów klas 4-8 🙂

Chcielibyśmy zaprosić uczniów klas 4-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Spojrzeć prawdzie w oczy”, który ma zachęcić do krytycznego spojrzenia na ogrom informacji w internecie, zjawisko fake news czy nieprawdziwe informacje. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe! Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej www.pravda.org.pl/konkurs-plastyczny

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół podstawowych do zbadania tematu fałszu i prawdy (w świecie rzeczywistym i wirtualnym), krytycznego myślenia, obalenia powielanych mitów oraz znalezienia nieoczywistych odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda.

Prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką (również grafiką komputerową – oferta pracy dodatkowej dla uczniów klas 8 z przedmiotu informatyka). Jedynym warunkiem jest to, aby pracę umieszczono na kartce papieru (format dowolny). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:

  • kategoria I dla uczniów klas 4-6;
  • kategoria II dla dzieci starszych w klasach 7-8.

W każdej z kategorii można wygrać ciekawe nagrody rzeczowe, zatem bierzcie kartkę, długopisy, farby i siadajcie do pracy!

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać pracę na adres naszego stowarzyszenia (Stowarzyszenie Pravda, ul. Juliusza Fucika 15, 02-939 Warszawa). Zaznaczamy, że nasze stowarzyszenie nie pokrywa kosztów wysyłki prac! Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza młody artysta. Po wysłaniu pracy pocztą należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje, które należy wypełnić, abyśmy mogli skontaktować się z uczestnikiem w razie wygranej. 

Odnośnik do formularza zgłoszeniowego (do wypełnienia przez opiekuna prawnego lub rodzica po wysłaniu pracy pocztą) znajduje się tutaj: https://forms.gle/g1KT4Qv5QjxNpyvu5.

Prace i formularze należy wysłać do 1 kwietnia 2021 do godziny 12:00.

Zgłoszenie udziału w konkursie w szkole, u nauczyciela plastyki / informatyki do dnia 20 marca 2021r.

Gdy prace zostaną dostarczone, jury podejmie się ocenienia prac pod względem sposobu interpretacji tematu, interesującego sposobu doboru środków artystycznego wyrazu oraz koncepcji realizacji plastycznej/graficznej.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie 30 kwietnia 2021. Tego samego zostanie opublikowany również termin wernisażu!

Tak, dobrze przeczytałeś! Naszym zdaniem wszystkie prace zasługują na wyróżnienie, dlatego stowarzyszenie Pravda zorganizuje wystawę złożoną z wszystkich przesłanych prac. Termin oraz forma wydarzenia zostanie ogłoszona wraz z wynikami konkursu.

Cały zespół Pravdy życzy udanej zabawy podczas tworzenia prac i połamania flamastrów!

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają swoją inicjatywę do nauczyciela plastyki / informatyki kl.8 do dnia: 20.03.2021

Z poważaniem

Stowarzyszenie Pravda

Strona internetowa: www.pravda.org.pl

NIP 5213902433 | REGON 386619045 | KRS 0000852014

E-mail: kontakt@pravda.org.pl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1bG6cPa2lAHlcI7gL8pZ4ig9vjWf9W6NFa0_Z1fegPZ6Fw/viewform